App Store

App Store uygulamanızı daha çok kişiye erişmesini sağlayacağız.

Pano, sticker üzerine sizin için oluşturacağımız karekodu okutmaları yeterli olacaktır.

Bu şekilde tek tuş ile uygulamanızı indirebilme imkanı sağlamaktayız.